تبلیغات
آزادكیش - ایرانیت

آزادكیش

نویسنده : سروش
تاریخ : چهارشنبه 5 مهر 1396 03:54 ب.ظ
ای کاش ایرانیت مهمترین وجه وجود ما ب عنوان یک گروه و کلیت در مقیاس جهانی بود. آنگاه دوست و دشمن را ب درستی تعیین میکردیم و میفهمیدیم رقبای ما کیانند و میدانستیم راه کدام است و چاه کدام.
پریشان حالی ما چنان است ک ایرانی را ب هزار ترفند و نادانی از خویش میرانیم و آنگاه برچسب ارتباط با بیگانه را برایش خوشتر میداریم! ای کاش دریابیم ایرانی استیم و در افق سپهر ایرانیت باید ک بیاندیشیم و این جامعترین و قدرتمندترین صورت ماست. ای کاش دریابیم رقیبان منطقه‌ای ما، همچنان روم و عاشورند. ای کاش بصیرتی در پیکره ی ما دمیده شود...