آزادكیش

نویسنده : سروش
تاریخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 11:47 ق.ظ
اگر پیش روی کسی، یکی ک میشناسدش بمیرد و آن کس، مرده را دیگر روز زنده دریابد، چ حالی خواهد داشت؟! بی‌شک بسیار در شگفت میشود و اگر ب خرافات ایمان نداشته باشد، نمیتواند این باززنده‌شدن را در ذهنش هضم کند. اما برای دیگر جانداران، چنین رویدادی چ حسها و تفسیری خواهد انگیخت؟ مثلا اگر سگی صاحب خودش را مرده بیابد و فردایش زنده، چ حالی خواهد شد؟! آیا تعجب خواهد کرد؟ اگر مثلا شگفت‌زده میشود، چ تفسیری از مردن و باززنده‌شدن دارد؟
کلیت مسئله را شاید باید این‌گونه صورت بست ک برداشت و تفسیر جانوران جز انسان از مرگ چیست؟ و هر گونه ی جانوری چ شرایط و ویژگیهایی را با مرگ در پیوند میبیند؟ مثلا جانور حافظه‌مندی، آیا بی‌بازگشتی و باززنده‌نشدن را نیز در واقعه ی مرگ درمیابد؟
و انسان -تا اینجای تاریخ- با آموزش و تجربه است ک میداند مرگ را بازگشتی نیست. اما دیگر جانوران ک توانایی انباشت تجربه‌ها را در مقیاس انسانی ندارند، در این باب چ میاندیشند؟