تبلیغات
آزادكیش - توضیح و پوزش

آزادكیش

نویسنده : سروش
تاریخ : جمعه 9 تیر 1396 09:49 ب.ظ
توضیح و پوزشی است در خصوص "روزگاران" ك 2 قسمتش در این وبلاگ نوشته آمد؛
بیش از 2 سال پیش طرح كلی این داستان در ذهنم شكل گرفت و همانجا فهمیدم ك میتواند طرح و داستان بدیع و قویی باشد. اما زود دریافتم برای درآوردنش نیاز است ب وقایع و جریانهای تاریخی روسیه و آسیای میانه در در دو سده ی اخیر اشراف داشته باشم. پی موضوع را از چند طریق و كس گرفتم اما در این خصوص منبعی ب فارسی ب دست نیاوردم. از این رو موضوع را ب بایگانی حسرتها فرستادم. از آن پس نیز چند بار میل ب نوشتنش در من فوران كرد اما باز خود را با دربایستگیهای این كار رو در رو میدیدم. این بار آخر اما دل ب دریا زدم و با خود گفتم تا هر جا ك شد، مینویسمش و نیز جستجوهایم برای منابع را افزایش میدهم. 2 قسمتش را نوشتم و سومینش را هم در ذهن آماده داشتم اما برای بعد از آن، جستجوهایم باز ب بن بست خورد! امید دارم یك روزی نه چندان دور، بنویسمش. بی هیچ شكی، نوشتن این طرح، قابل عرضترین كارِ همه ی این 10 سال و اندی ماهه ی وبلاگداریم میتوانست بود؛ چیزی ك هم محصول پژوهش میشد و هم خلاقیت و طرح پردازی و هم قوت قلم و ادب نیز. افسردگی این ناكامی و هیجانهایی ك من و میهن را این اواخر در گیر داشت، آن داشت ك مدتی این مثنوی -وبلاگ- تأخیر شد.
از همه ی بزرگوارانی ك پیگیر این وبلاگ و این داستان بودند، برای ناتمام رها كردنش پوزش میخوام.